Kvalita a životní prostředí

Jednání zaměřené na kvalitu a životní prostředí je pro nás samozřejmé a je integrovanou součástí vedení našeho podniku. S cílem zachovat životní prostředí pro budoucí generace dbáme ve všech oblastech podnikání o využití obalových prostředků, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Usilujeme o to, abychom minimalizovali vlivy našeho hospodářského chování na životní prostředí a abychom u svých zaměstnanců podporovali zodpovědnost za ekologické chování.

Členstvím společnosti Axxum Holding GmbH ve Spolkovém svazu pro materiálové hospodářství, nákup a logistiku, registrované sdružení (BME), jako firma skupiny Axxum zdůrazňujeme, že základem našich obchodních vztahů je férové, zodpovědné a etické chování.

Díky systému řízení kvality podle DIN EN ISO 9001:2008 odpovídá široké spektrum námi poskytovaných služeb vždy požadavkům našich zákazníků na kvalitu. Bezpečnost práce našich zaměstnanců je vždy v centru pozornosti a odpovídá požadavkům systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví BS OHSAS 1800:2007. Výroba v našem podniku probíhá na základě směrnic HPE a jako výrobce dřevěných obalů jsme registrováni podle IPPC ISPM 15. Navíc jsme členem Poradenské a výzkumné instituce pro zásilkové obaly (BFSV).

 

Certifikace podle
ISO 9001:2008

Certifikace podle
BS OHSAS 18001:2007

holz_logo
Certifikace od UKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Výrobce dřevěných obalových prostředků podle IPPC ISPM Nr.15

bfsv_logo
Člen a odborný podnik ve Spolkovém svazu pro dřevěné obalové prostředky, palety a exportní obaly, registrované sdružení

hpe_logo
Člen poradenské a výzkumné instituce pro zásilkové obaly, registrované sdružení